مخزن آب فلزی گرد

پیشرو چین است مخزن آب استوانه ای ، مخازن ذخیره آب گرد بازار محصول